Nieuwsberichten

4 mei 2023

Technology for Diabetes

RondOm Podotherapeuten, Fontys Hogescholen, de Technische Universiteit Eindhoven en Stofloos werken samen aan het onderzoeksproject Technology Support for Diabetes. Een tweejarig onderzoek naar de Diabetes Voetencheck app, gesubsidieerd door Regieorgaan SIA.

Bekijk artikel

4 mei 2023

Implementatie van temperatuurmetingen ter preventie van voetulcera 

Er wordt gesuggereerd dat een toename van lokale huidtemperatuur een voorloper kan zijn van een voetulcus. Echter is onbekend voor wie, wanneer, in welke mate, en met welke meetapparatuur temperatuurmetingen het beste kunnen worden toegepast in de praktijk. Daarom voert RondOm Podotherapeuten hier samen met andere voet/wondzorgpartijen onderzoek naar, in opdracht van de Academische Werkplaats Homeland.

Bekijk artikel

4 mei 2023

Validatie van een model om vallen te voorspellen

Om podotherapeuten te ondersteunen bij het identificeren van patiënten met een verhoogd valrisico, is binnen RondOm Podotherapeuten een klinisch model ontwikkelt voor het voorspellen van valincidenten onder thuiswonende ouderen die de podotherapeut consulteren. Voordat het model echter met voldoende vertrouwen gebruikt kan worden in de klinische praktijk, dient het model (extern) gevalideerd te worden. Hiervoor is de EXPLORE studie opgezet.

Bekijk artikel

29 mei 2023

Betrouwbaarheid van een drukmeetsysteem in de podotherapiepraktijk

In Nederland wordt binnen de podotherapiepraktijk het drukmeetsysteem van Footwork Pro veelvuldig gebruikt. Echter is onbekend of deze systemen met een gestandaardiseerd protocol betrouwbaar zijn. Daarom is RondOm Podotherapeuten een onderzoek gestart naar de betrouwbaarheid van de drukmeetsystemen van Footwork pro bij gezonde proefpersonen en bij proefpersonen met diabetes.

Bekijk artikel

25 september 2023

Ondernemen in de zorg doe je met een zorghart, niet met een margebrein

De zorgsector blijkt een onweerstaanbare groeimarkt voor private equity investeerders. Huisartsenpraktijken, mondzorg en fysiotherapie zijn veelvoorkomende targets, maar ook de voetzorg trekt de aandacht van investeerders. Ze zijn met name op zoek naar goed georganiseerde, liefst landelijk denkende, praktijken om vanuit daar verder te bouwen. De ervaringen en meningen over private equity in de zorg verschillen enorm, maar Ellen Nuijten, vooral bekend als eigenaar van RondOm Podotherapeuten, heeft een duidelijke mening: geen investeerders voor haar bedrijven.

Bekijk artikel

13 oktober 2023

Partnerschap: RondOm Lopen Groep en Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden spelen een belangrijke rol in ons vermogen om gezondheidsinformatie te begrijpen, te verwerken en toe te passen om goede beslissingen over onze gezondheid te nemen. De RondOm Lopen Groep slaat de handen met de Alliantie Gezondheidsvaardigheden ineen om de gezondheidsvaardigheden van patiënten te verbeteren en gelijke toegang tot kwalitatieve zorg te bevorderen.

Bekijk artikel

7 november 2023

Geslaagd wetenschapscongres in AFAS Theater

Vrijdag 3 november verzamelden meer dan 250 podotherapeuten en podotherapiestudenten uit Nederland en België zich in het prachtige AFAS Theater in Leusden voor het congres In de wetenschap dat(a), georganiseerd door RondOm Podotherapeuten en KIPZ.

Bekijk artikel

5 januari 2024

LOCATE study

In de LOCATE study bekijkt RondOm Podotherapeuten in samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek (AVL), Kankerinstituut Nederland, hoe neuropathie als gevolg van chemotherapie de functie van de voeten beïnvloedt. Ook bekijken we de relatie tussen de ernst van de neuropathie, de voetfunctie, en eventuele beperkingen in het uitvoeren van activiteiten.

Bekijk artikel

5 januari 2024

Risicofactoren Midportion Achilles tendinopathie (achillespeesproblemen)

In samenwerking met onderzoekers van de Universiteit Amsterdam en het Ministerie van Defensie doen we onderzoek naar de risicofactoren op achillespeesproblemen. 

Bekijk artikel

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Privacybeleid