4 mei 2023

Implementatie van temperatuurmetingen ter preventie van voetulcera 

Eén van de meest voorkomende complicaties bij diabetes patiënten is het optreden van een voetulcus (incidentie 34%). Een voetulcus kan leiden tot infectie, amputatie en een lagere kwaliteit van leven, en vormen hiermee een grote last voor zowel de patiënt als het Nederlands gezondheidssysteem. Bekend is dat het risico op ulceratie hoog is bij patiënten die reeds een voetulcus hebben gehad; maar liefst 40% ontwikkelt opnieuw een ulcus binnen 1 jaar na herstel. Preventie van het ontstaan van (re-) ulceratie is dus belangrijk [Bus 2021].

Voetulcera tijdig detecteren via huidtemperatuur

Eén van de meest voorkomende oorzaken van voetulcera is overmatige druk die onopgemerkt kan blijven door aanwezigheid van neuropathie. Ook wordt gesuggereerd dat een toename van lokale huidtemperatuur, als gevolg van een ontsteking van het weefsel door mechanische stress,   een voorloper kan zijn van een voetulcus. Toegenomen lokale huidtemperatuur kan door patiënten zelf, in hun eigen thuissituatie, worden opgemerkt door het gebruik van een temperatuurmeter. Bij het detecteren van een toegenomen huidtemperatuur kan tijdig worden ingegrepen door het verminderen van voet-druk belastende activiteiten, en/of het reduceren van druk door podotherapeutische interventie [Bus 2021].

Netwerkpartner Academische Werkplaats Homeland

Momenteel is onbekend voor wie, wanneer, in welke mate, en met welke meetapparatuur temperatuurmetingen het beste kunnen worden toegepast in de praktijk. Daarom is het project: “Het implementeren van huidtemperatuurmetingen van de voet in de thuissituatie in het huidige zorgproces’ opgezet. Dit project voert RondOm samen met andere voet/wondzorgpartijen uit in opdracht van de Academische Werkplaats Homeland. RondOm podotherapeuten is netwerkpartner van de academische werkplaats Homeland. Het doel van deze academische werkplaats is het opzetten van een kennis- en onderzoek infrastructuur van de hulpmiddelenzorg rond druk ontlastende behandeling in de thuissituatie van mensen met diabetes en andere gevoelsstoornissen die een chronische voetwond hebben of een hoog risico hierop. Het uiteindelijke doel is om te komen tot betere hulpmiddelenzorg thuis waarmee we amputaties voorkomen, kosten besparen en gebruikers langer hun kwaliteit van leven behouden.

Bron: Bus, S. A., Aan de Stegge, W. B., van Baal, J. G., Busch-Westbroek, T. E., Nollet, F., & van Netten, J. J. (2021). Effectiveness of at-home skin temperature monitoring in reducing the incidence of foot ulcer recurrence in people with diabetes: a multicenter randomized controlled trial (DIATEMP). BMJ open diabetes research & care, 9(1), e002392. https://doi.org/10.1136/bmjdrc-2021-002392

Gerelateerde artikelen

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Privacybeleid