6 juni 2024

Nederland loopland: een nationaal plan ligt klaar


Lopen draagt bij aan een betere gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Om meer ruimte voor lopen te creëren, werken overheden, maatschappelijke organisaties, private organisaties en kennisinstellingen vanuit verschillende vakgebieden samen aan het Nationaal Masterplan Lopen. De RondOm Lopen Groep zet zich al jaren als zorgorganisatie in om Nederland goed te laten lopen en is heel blij om als zorgpartner betrokken te zijn. “Graag zien we dat veel meer zorgorganisaties en zorgpartijen kennisnemen van dit mooie initiatief,” zegt Ellen Nuijten, directeur van de RondOm Lopen Groep.

Nuijten voegt hieraan toe: ‘’Bij dit soort initiatieven is het belangrijk dat de verschillende domeinen elkaar weten te vinden en elkaars taal leren spreken. Samen loop je namelijk altijd verder dan alleen. Andere partijen binnen het zorgdomein worden dan ook van harte uitgenodigd om actief bij te dragen aan het masterplan.’’

Ruimte voor lopen
Vanaf januari hebben tientallen partijen samengewerkt aan het Nationaal Masterplan Lopen. Het contourendocument, dat nu omgezet moet worden in daadwerkelijke acties, ligt momenteel klaar. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar een gezamenlijke visie op lopen. Het doel van dit plan is om meer ruimte te creëren voor lopen: in beleid, in het hoofd en op straat.

Lopen levert veel voordelen op het gebied van gezondheid, welzijn, mobiliteit en duurzaamheid. Zowel voor het individu als voor de maatschappij als geheel. De afgelopen jaren zijn er in Nederland flinke stappen vooruitgezet, maar we zijn er nog niet. Het Nationaal Masterplan Lopen is ontwikkeld vanuit de overtuiging van alle betrokken partijen dat lopen, als basale vorm van beweging en als duurzame modaliteit, een positieve bijdrage kan leveren aan de gezondheid van de Nederlandse bevolking en aan een aantal maatschappelijke problemen waar Nederland voor staat.

Doe als zorgorganisatie ook mee!
Om te zorgen dat het plan voldoende acties op het gebied van gezondheid bevat, is de inbreng van partijen uit het zorgdomein noodzakelijk. Daarom roept de RondOm Lopen Groep andere zorgorganisaties op om aan te sluiten en een bijdrage te leveren aan het Nationaal Masterplan Lopen. (Koepel)organisaties binnen het zorgdomein, podotherapeuten, orthopedisch schoenmakers, huisartsen, fysiotherapeuten, gezondheidscentra, ondersteuningsstructuren en zorgverzekeraars. Doe gewoon mee! Samen laten we Nederland lopen.

Meedoen kan op twee manieren. U kunt actief meewerken. Dat betekent dat u samen met een aantal andere betrokken partijen één of meer concrete acties voor het Nationaal Masterplan Lopen uitwerkt in een aantal (offline en online) sessies. En dat u die acties in de toekomst ook helpt realiseren. Daarnaast kunt u ook wat meer op afstand meedenken door conceptversies van het Nationaal Masterplan tegen te lezen of u verbinden aan een of meerdere concrete acties van het Nationaal Masterplan. Interesse? Mail dan naar info@ruimtevoorlopen.nl of ellen.nuijten@rondomlopengroep.nl.

Over het contourendocument
Het contourendocument bevat informatie die straks ook in het Masterplan terugkomt. Het bevat een beeld van hoe lopen er in 2040 idealiter uitziet, hoe het belang van lopen aansluit bij nationale en internationale doelen en afspraken, wat er de afgelopen jaren al is gebeurd rondom lopen, hoe het anno 2024 met lopen is gesteld en welke knelpunten er zijn. Wat nu nog ontbreekt in het contourendocument en straks in het Masterplan essentieel is, is een actieagenda.

Over het Nationaal Masterplan Lopen
Het Nationaal Masterplan Lopen is een initiatief van het Platform Ruimte voor Lopen en de City Deal Ruimte voor Lopen.

Over de RondOm Lopen Groep
De RondOm Lopen Groep laat mensen lekkerder door het leven lopen. Lopen draagt zowel letterlijk als figuurlijk bij aan een gezond en gelukkig leven. Voor ons is lopen niet alleen een fysieke activiteit, maar ook de vrijheid waarmee mensen volop kunnen genieten van het leven, kunnen werken en sporten. Kortom, kunnen meedoen in de maatschappij.

Meer dan 350 bevlogen (zorg)professionals zetten zich elke dag in om fysieke en mentale ondersteuning voor iedereen bereikbaar te maken, waaronder podotherapeuten, leefstijlcoaches, bewegings- en gezondheidswetenschappers, (GZ-)psychologen, klinisch epidemiologen en orthopedische (schoen)technologen.

Gerelateerde artikelen

Bekijk artikel

1 april 2024

Het MEDIS-project

Bekijk artikel

Bekijk artikel

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Privacybeleid