29 mei 2024

Rondom de tafel: het gesprek over diabetische voetcomplicaties

Op dinsdag 14 mei vond het digitale ronde tafel gesprek over diabetische voetcomplicaties plaats, georganiseerd door RondOm Podotherapeuten en het St. Antonius Ziekenhuis, in samenwerking met Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede en Elkerliek Ziekenhuis Helmond. Dit online gesprek bracht ons samen met een diverse groep specialisten en patiënten om de uitdagingen en mogelijkheden in de behandeling van diabetische voetulcera te bespreken.

Tijdens deze interactieve sessie werd uitgebreid ingegaan op de zorg voor patiënten met diabetische voetcomplicaties. Er werd inzicht gegeven over hoe een tweedelijnszorgsetting eruitziet en welke specialisten hierbij betrokken zijn. Daarnaast kwamen de verschillende behandelmogelijkheden en de uitdagingen die hierbij komen kijken aan bod. De kijkers konden via de live chat vragen stellen en direct in gesprek gaan met de experts.

De juiste zorg op de juiste plaats

Een belangrijk onderdeel van de discussie was de positieve impact van preventieve voetzorg. Hoewel veel wonden kunnen worden voorkomen, benadrukten de specialisten dat de juiste zorg op de juiste plaats nog steeds essentieel is voor de wonden die niet voorkomen kunnen worden.

Dit gesprek bood de kans om veel kennis en ervaringen met elkaar te delen, wat erg belangrijk is voor de verbetering van de zorgkwaliteit voor mensen met diabetische voetcomplicaties.

We kijken terug op een zeer geslaagde sessie die niet alleen erg informatief was, maar ook bijdraagt aan het versterken van de samenwerking tussen verschillende zorginstellingen. Samen blijven we werken aan het verbeteren van de zorg voor mensen met diabetische voetcomplicaties!

Gerelateerde artikelen

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Privacybeleid