25 september 2023

Ondernemen in de zorg doe je met een zorghart, niet met een margebrein

De zorgsector blijkt een onweerstaanbare groeimarkt voor private equity-investeerders. Huisartsenpraktijken, mondzorg en fysiotherapie zijn veelvoorkomende targets, maar ook de voetzorg trekt de aandacht van investeerders. Ze zijn met name op zoek naar goed georganiseerde, liefst landelijk dekkende praktijken om vanuit daar verder te bouwen. De ervaringen en meningen over private equity in de zorg verschillen enorm, en de kwaliteit die investeerders kunnen toevoegen aan een bedrijfsvoering varieert eveneens ook tussen partijen onderling. Toch heeft Ellen Nuijten, vooral bekend als eigenaar van RondOm Podotherapeuten, een duidelijke mening: geen investeerders voor haar bedrijven.

De RondOm Lopen Groep

De RondOm Lopen Groep van Ellen Nuijten en Marly van Gestel is een grote speler in de voetzorg. Binnen de groep streeft een team van meer dan 300 (zorg)professionals samen hetzelfde doel na: zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk goed laten lopen. De RondOm Lopen Groep bedient onder de naam RondOm Podotherapeuten patiënten vanuit 385 locaties, maar bestaat daarnaast o.a. ook uit een opleidings- en kennisinstituut, een inkooporganisatie voor voetzorgprofessionals, een bedrijf in leefstijlcoaching en is actief in de (schoen)orthopedie en technologie. Ook investeert de groep in een eigen schoenenlijn en ontwikkelingen op het gebied van dataverzameling en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast creëert en stimuleert de groep netwerkvorming en positionering van kleinere zelfstandige (voet)zorgverleners, die ook de zorg graag in eigen hand willen houden en een belangrijke rol vervullen binnen het zorglandschap.

De bedrijven en alle (zorg)professionals binnen de RondOm Lopen Groep delen een gezamenlijke visie op zorg, namelijk dat deze betaalbaar moet blijven, makkelijk toegankelijk moet zijn en van optimale kwaliteit. Tezamen proberen ze dingen te veranderen en een positieve impact op de zorg in Nederland te bewerkstelligen. Samen biedt de groep (loop)oplossingen aan voor bijna iedereen, en dat stapsgewijs van lichte tot zwaardere zorg en “straight to the point”.

Zorg moet in handen blijven van zorgverleners

De bedrijven binnen de RondOm Lopen Groep worden vaak benaderd door binnenlandse en buitenlandse investeringsmaatschappijen. Als goedgeorganiseerde landelijke organisatie is vooral RondOm Podotherapeuten een aantrekkelijke propositie voor hen. Echter, is en blijft de RondOm Lopen Groep, voor een goede borging van de maatschappelijke gedachte en kwaliteit, duurzaam en volledig in handen van twee zorgverleners met veel bestuurlijke ervaring, Ellen Nuijten en Marly van Gestel. Beide hebben voor het beroep podotherapeut gekozen omdat ze een passie hebben voor het helpen van mensen en daarmee de kwaliteit van leven willen verbeteren. Het blijven zorgverleners, maar ze hebben zich ontwikkeld op een ander gebied.  Waardoor ze nu de (bestuurlijke) zorg verlenen die nodig is om zorgverleners iedere dag met plezier te laten werken en te laten doen waar ze zelf ook ooit heel bewust voor gekozen hebben.

‘’Wij willen graag groot genoeg zijn om zonder bemoeienis van buitenaf ons eigen verhaal te kunnen blijven vertellen en ons werk te kunnen doen. Daarom groeien we jaarlijks flink en bouwen we ook het benodigde kapitaal op om onze doelen te behalen en visie ten uitvoer te brengen. Zo behouden we een serieuze positie in het zorglandschap en kunnen we waar nodig wat evenwicht bieden. Optimale zorg leveren en deze zorg ook toegankelijk en betaalbaar houden voor op de “echt” lange termijn, lukt als je goed kan samenwerken en naar de zorgprofessionals luistert.  Je moet de zorgsector, maar ook de zorgen die er leven bij zowel de zorgverleners als de beleidsmakers en bestuurders, begrijpen en aanvoelen’’, zegt Ellen Nuijten. ”Uiteindelijk doe je het samen.”

Duurzame groei

Alleen al in de eerste helft van 2023 kwamen er binnen de RondOm Lopen Groep, 55 podotherapiepraktijklocaties bij en namen ze een meer dan honderd jaar oud familiebedrijf “Smeets Orthopedie” over.  Ook deden ze hun intreden in orthopedische technologie, en groeiden de bedrijven, zoals het bedrijf waarvandaan leefstijlcoaching wordt aangeboden, ook organisch door. Volgens Nuijten is deze groei noodzakelijk om diverse (zorg)uitdagingen aan te kunnen pakken, de kosten in de hand te houden en te kunnen blijven innoveren (denk aan de inzet van technologie, het gebruiken van big data).

‘Veel zorgverleners lopen tegen de oplopende eisen en verplichtingen aan, of kampen met tekorten aan personeel, waardoor ze steeds kwetsbaarder zijn. Soms zijn ze er ook gewoon aan toe om er niet meer alleen voor te staan. Ze zijn echter zeer terughoudend om hun zorgvuldig opgebouwde praktijk zomaar aan een externe partij te verkopen. Het voelt vaak echt als hun kindje wat ze hebben grootgebracht en die geef je ook niet zomaar uit handen. Ze geven dan de voorkeur aan samenwerking met bekende partners waarvan ze weten dat deze dezelfde normen en waarden hebben en net zo veel passie hebben voor de zorg en de patiënt als zijzelf. Maar vooral die ook goed voor hun personeel zorgen, en niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. De relatief korte cyclus, van kopen en doorverkopen, waarin de meeste private equity investeerders werken, legt in de kern toch vaak wat nadruk op marges. Dat is ook logisch want dat is nu eenmaal het bestaansrecht van veel fondsen. Binnen de zorgsector moet juist meer worden nagedacht over het aanpakken van de uitdagingen die de toegankelijkheid op de lange termijn bedreigen.”  

Deskundig en toegewijd team

“De afgelopen twee jaar heeft het team een flinke groei doorgemaakt en zijn er onder andere verschillende experts op het gebied van financieel bestuur, innovatie management en datawetenschap bij gekomen. Daarnaast zijn er diverse partnerships aangegaan met als doel elkaar versterken en knowhow delen, met o.a. universiteiten en hogescholen zoals de TU/e , het Amsterdam UMC en Fontys Hogeschool, maar ook de vaste samenwerkingen met maatschappelijke organisaties zoals het Diabetes Fonds, Reumazorg Nederland en Pharos zijn belangrijk om doelen te bereiken.

Het voortdurend aanpassen aan wat de maatschappij nodig heeft vergt veel inzet en veranderkracht van iedereen. De bereidheid om continu aan te passen naar waar de omgeving en de uitdagingen in de maatschappij om vragen, zit in de haarvaten van de organisatie. Iedereen snapt welke impact we willen maken, wat onze missie is, en waarom we blijven groeien. Het team is zeer actief betrokken bij alle keuzes die gemaakt worden. We ervaren een sterke verbinding met elkaar, juist vanwege ons hogere doel. Vanuit dat vertrouwen en die verbinding stimuleren en motiveren we elkaar, blijven we ook zelf gezond en ontstaat er een onvoorstelbare hoeveelheid energie en synergie die we inzetten om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk zo goed te laten lopen’’, zegt Ellen Nuijten.

Gerelateerde artikelen

Bekijk artikel

Bekijk artikel

1 april 2024

Het MEDIS-project

Bekijk artikel

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Privacybeleid